Daňové tabulkyMěsíční zálohy na daň (poplatník podepsal prohlášení)

Zdanitelná mzda                           Záloha na daň
v Kč
Měsíční zálohy na daň (poplatník nepodepsal prohlášení)

Zdanitelná mzda                           Záloha na daň
v Kč
Výpočet daně vybírané srážkou zvláštní sazbou 15%

Samostatný základ daně                   Srážková daň 15
od                          do                           v Kč


home     top                                                                            created by LIVEX