Přehled povinností pro rok 2006


LEDEN
pondělí 9. - sociální a zdravotní pojištění - splatnost záloh na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2005
pondělí 9. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2005 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 13. - Intrastat - termín pro podání tiskopisu Intrastat za prosinec 2005
úterý 17. - Intrastat - termín pro elektronické podání Intrastat za prosinec 2005
úterý 24. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2005 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25. - spotřební daň - daňové přiznání za prosinec 2005
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2005 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2005
- souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2005
pondělí 30. - ostatní - vyhotovení čtvrtletního výkazu o produkci obalů za 4. čtvrtletí 2005
pondělí 30. - ostatní - výkaz uvedených elektrozařízení na trh za 4. čtvrtletí 2005
úterý 31. - daň silniční - daňové přiznání a daň za rok 2005
- daň z nemovitostí - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2006
úterý 31. - úrazové pojištění - odvedení pojistného zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, na I. čtvrtletí
úterý 31. - ostatní - končí platnost ročních dálničních známek na rok 2005

ÚNOR

středa 8. - sociální a zdravotní pojištění - splatnost záloh na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za leden 2006
čtvrtek 9. - spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2005 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 14. - Intrastat - termín pro podání tiskopisu Intrastat za leden 2006
středa 15. - daň z příjmů - podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění
- podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
čtvrtek 16. - Intrastat - termín pro elektronické podání Intrastat za leden 2006
pondělí 20. - daň z příjmů - vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2005
pátek 24. - spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2005 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27. - spotřební daň - daňové přiznání za leden
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za leden

BŘEZEN

středa 8. - sociální a zdravotní pojištění - splatnost záloh na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za únor 2006
pondělí 13. - spotřební daň - splatnost daně za leden (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 14. - Intrastat - termín pro podání tiskopisu Intrastat za únor 2006
středa 15. - daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
- podání hlášení platebního zprostředkovatele
čtvrtek 16. - Intrastat - termín pro elektronické podání Intrastat za únor 2006
pondělí 27. - spotřební daň - splatnost daně za leden (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za únor
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za únor
pátek 31. - daň z příjmů - přiznání k dani a daň za rok 2005

DUBEN

pondělí 10. - sociální a zdravotní  pojištění - splatnost záloh na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za březen 2006
pondělí 10. - spotřební daň - splatnost daně za únor (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 14. - Intrastat - termín pro podání tiskopisu Intrastat za březen 2006
úterý 18. - daň silniční - záloha na daň za 1. čtvrtletí
středa 19. - Intrastat - termín pro elektronické podání Intrastat za březen 2006
pondělí 24. - spotřební daň - splatnost daně za únor (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 25. - spotřební daň - daňové přiznání za březen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
- souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí
pátek 28. - ostatní - vyhotovení čtvrtletního výkazu o produkci obalů za 1. čtvrtletí 2006
pátek 28. - ostatní - výkaz uvedených elektrozařízení na trh za 1. čtvrtletí 2006

KVĚTEN

úterý 2. - úrazové pojištění - odvedení pojistného zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, na II. čtvrtletí
Úterý 9. - sociální a zdravotní   pojištění - splatnost záloh na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za duben 2006
středa 10. - spotřební daň - splatnost daně za březen (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 16. - Intrastat - termín pro podání tiskopisu Intrastat za duben 2006
čtvrtek 18. - Intrastat - termín pro elektronické podání Intrastat za duben 2006
čtvrtek 25. - spotřební daň - splatnost daně za březen (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za duben
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za duben
středa 31. - daň z nemovitostí - splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 1 000 Kč včetně)
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb - dále jen "samostatně hospodařící rolníci")

ČERVEN

čtvrtek 8. - sociální a zdravotní   pojištění - splatnost záloh na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za květen 2006
pátek 9. - spotřební daň - splatnost daně za duben (mimo spotřební daň z lihu)
středa 14. - Intrastat - termín pro podání tiskopisu Intrastat za květen 2006
čtvrtek 15. - daň z příjmů - pololetní a čtvrtletní záloha na daň
pátek 16. - Intrastat - termín pro elektronické podání Intrastat za květen 2006
pondělí 26. - spotřební daň - splatnost daně za duben (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za květen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za květen
pátek 30. - daň z příjmů - přiznání k dani a daň za rok 2005
- daň z nemovitostí - splatnost 2. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou samostatně hospodařících rolníků)

ČERVENEC

pondělí 10. - sociální a zdravotní pojištění - splatnost záloh na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za červen 2006
pondělí 10. - spotřební daň - splatnost daně za květen (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17. - daň silniční - záloha na daň za 2. čtvrtletí
úterý 18. - Intrastat - termín pro podání tiskopisu Intrastat za červen 2006
čtvrtek 20. - Intrastat - termín pro elektronické podání Intrastat za červen 2006
úterý 25. - spotřební daň - splatnost daně za květen (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za červen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
- souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí
pondělí 31. - ostatní - vyhotovení čtvrtletního výkazu o produkci obalů za 2. čtvrtletí 2006
pondělí 31. - ostatní - výkaz uvedených elektrozařízení na trh za 2. čtvrtletí 2006
pondělí 31. - úrazové pojištění - odvedení pojistného zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, na III. čtvrtletí

SRPEN

pondělí 8. - sociální a zdravotní pojištění - splatnost záloh na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za červenec 2006
středa 9. - spotřební daň - splatnost daně za červen (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 14. - Intrastat - termín pro podání tiskopisu Intrastat za červenec 2006
středa 18. - Intrastat - termín pro elektronické podání Intrastat za červenec 2006
čtvrtek 24. - spotřební daň - splatnost daně za červen (pouze spotřební daň z lihu)
pátek 25. - spotřební daň - daňové přiznání za červenec
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za červenec
čtvrtek 31. - daň z nemovitostí - splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč)

ZÁŘÍ

pátek 8. - sociální a zdravotní  pojištění - splatnost záloh na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za srpen 2006
pondělí 11. - spotřební daň - splatnost daně za červenec (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 14. - Intrastat - termín pro podání tiskopisu Intrastat za srpen 2006
pátek 15. - daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
pondělí 18. - Intrastat - termín pro elektronické podání Intrastat za srpen 2006
pondělí 25. - spotřební daň - splatnost daně za červenec (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za srpen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za srpen

ŘÍJEN

pondělí 2. - daň z nemovitostí - splatnost 3. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou samostatně hospodařících rolníků)
pondělí 9. - sociální a zdravotní pojištění - splatnost záloh na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za září 2006
úterý 10. - spotřební daň - splatnost daně za srpen (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 13. - Intrastat - termín pro podání tiskopisu Intrastat za září 2006
pondělí 16. - daň silniční - záloha na daň za 3. čtvrtletí
úterý 17. - Intrastat - termín pro elektronické podání Intrastat za září 2006
středa 25. - spotřební daň - splatnost daně za srpen (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za září (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
- souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí
pondělí 30. - ostatní - vyhotovení čtvrtletního výkazu o produkci obalů za 3. čtvrtletí 2006
pondělí 30. - ostatní - výkaz uvedených elektrozařízení na trh za 3. čtvrtletí 2006
úterý 31. - úrazové pojištění - odvedení pojistného zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, na IV. čtvrtletí

LISTOPAD

středa 8. - sociální a zdravotní  pojištění - splatnost záloh na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za říjen 2006
čtvrtek 9. - spotřební daň - splatnost daně za září (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 14. - Intrastat - termín pro podání tiskopisu Intrastat za říjen 2006
čtvrtek 16. - Intrastat - termín pro elektronické podání Intrastat za říjen 2006
pondělí 27. - spotřební daň - splatnost daně za září (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za říjen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za říjen
čtvrtek 30. - daň z nemovitostí - poslední splátka daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč)

PROSINEC

pátek 8. - sociální a zdravotní  pojištění - splatnost záloh na sociální a zdravotní pojištění OSVČ za listopad 2006
pondělí 11. - spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 14. - Intrastat - termín pro podání tiskopisu Intrastat za listopad 2006
pátek 15. - daň z příjmů - pololetní a čtvrtletní záloha na daň
- daň silniční - záloha na daň za říjen a listopad
pondělí 18. - Intrastat - termín pro elektronické podání Intrastat za listopad 2006
středa 27. - spotřební daň - splatnost daně za říjen (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za listopad
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za listopad
 
home     top                                                                            created by LIVEX