Cestovní náhrady - přehled


Stravné v ČR

Sazby stravného při tuzemských pracovních cestách v závislosti na délce jejich trvání v jednom kalendářním dni stanoví MPSV vyhláškou na základě zmocnění §8 odst. 1 zákona o cestovních náhradách.

Doba trvání pracovní cesty rok 2006 2005 2004 2003 2002
 vyhláška 496/2005 Sb. 647/2004 Sb. 449/2003 Sb. 569/2002 Sb. 445/2001 Sb.
5 – 12 hodin 58 – 69 Kč 58 – 69 Kč 58 – 69 Kč 58 – 70 Kč 57 – 69 Kč
12 – 18 hodin 88 – 106 Kč 88 – 106 Kč 88 – 106 Kč 88 – 107 Kč 87 – 105 Kč
               nad 18 hodin 138 – 165 Kč 138 – 165 Kč 138 – 165 Kč 139 – 166 Kč 136 – 163 Kč


Stravné v zahraničí (vybrané státy)

Sazby stravného při zahraničních cestách stanoví MF vyhláškou. Vyhlášené stravné náleží, pokud zahraniční pracovní cesta trvá v kalendářním dni více než 12 hodin. Pokud zahraniční pracovní cesta trvá méně než 12 hodin, vypočte se stravné podle §12 odst. 4 zákona o cestovních náhradách.

Země

Měnový kód Měna 2006 2005 2004 2003 2002

Belgie

EUR euro 45 45 45 45 45

Dánsko

EUR

euro

50

50 50

50

50

Finsko

EUR

euro

45

45 45

45

45

Francie

EUR

euro

45

45 45

45

45

Irsko

EUR

euro

50

50 50

45

45

Island

EUR

euro

55

55 55

55

55

Itálie

EUR

euro

45

45 45

45

45

Maďarsko

EUR

euro

35

35 35

35

30

Německo

EUR

euro

45

45 45

40

40

Nizozemí

EUR

euro

45

45 45

45

45

Norsko

EUR

euro

55

55 55

55

55

Polsko

EUR

euro

35

35 35

35

30

Rakousko

EUR

euro

45

45 45

45

45

Rusko

USD

americký dolar

45 EUR

50 45

45

45 EUR

Řecko

EUR

euro

40

40 40

40

40

Slovensko

SKK

slovenská koruna

550

550 550

550

470

Španělsko

EUR

euro

40

40 40

40

40

Švédsko

EUR

euro

50

50 50

50

50

Švýcarsko

CHF švýcarský frank 75 75 75 75 50 EUR

Turecko

EUR euro 40 40 40 40 USD 40 USD

Ukrajina

EUR

euro

45

45 45

45

45

USA

USD

americký dolar

50

50 50

50

50

Velká Británie

GBP

anglická libra

40

35 35

35

55 EURSazby náhrad za používání motorového vozidla

Základní náhrada za 1 km jízdy:

Druh vozidla

rok 2006 2005 2004 2003 2002
vyhláška 496/2005
Sb.
647/2004
Sb.
449/2003
Sb.
569/2002
Sb.
445/2001
Sb.

Jednostopá vozidla a tříkolky

1 Kč 1 Kč 0,90 Kč 0,90 Kč 0,90 Kč

Osobní motorová vozidla

3,80 Kč 3,80 Kč 3,50 Kč 3,40 Kč 3,40 Kč

Při použití autobusu nebo nákladního automobilu náleží podle §7 odst. 3 zákona o cestovních náhradách zaměstnanci základní náhrada, kterou si dohodne se zaměstnavatelem. Při použití přívěsu se sazba základní náhrady za 1 km jízdy může zvýšit až o 15%.Náhrada za spotřebované PHM (zaměstnanci)

Průměrná cena PHM (Kč)

Druh PHM

rok 2006 2005 2004 2003 2002
vyhláška 496/2005
Sb.
647/2004
Sb.
449/2003
Sb.
569/2002
Sb.
445/2001
Sb.

Benzín automobilový 91 oct. Normal (bezolovnatý Natural)

29,50 Kč 27,50 Kč 24,20 Kč 24,80 Kč 25,80 Kč

Benzín automobilový 91 oct. Special (olovnatý s aditivem)

30,10 Kč 27,10 Kč 23,90 Kč 24,80 Kč 25,90 Kč

Benzín automobilový 95 oct. Natural (bezolovnatý)

30,40 Kč 27,40 Kč 24,30 Kč 25,10 Kč 26,20 Kč

Benzín automobilový 98 oct. Super Plus (bezolovnatý)

34,40 Kč 31,00 Kč 28,50 Kč 27,70 Kč 29,20 Kč

Motorová nafta

29,50 Kč 26,60 Kč 21,30 Kč 21,80 Kč 22,80 Kč


Náhrada za spotřebované PHM (podnikatelé)

Průměrná cena PHM (Kč), Tyto ceny může poplatník použít pro účely stanovení výdajů za spotřebované pohonné hmoty ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty podle §24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona, t.j. u vlastních silničních motorových vozidel nezahrnutých do obchodního majetku a silničních motorových vozidel bezplatně vypůjčených ve smyslu §659 občanského zákoníku.

Druh PHM

rok 2005 2004 2003 2002 2001
Pokyn MF D-296 D-276 D-257 D-249 D-230

Benzín automobilový 91 oct. Normal (bezolovnatý Natural)

28,91 Kč 26,78 Kč 24,64 Kč 24,20 Kč 27,00 Kč

Benzín automobilový 91 oct. Special (olovnatý s aditivem)

27,99 Kč 26,19 Kč 24,14 Kč

24,12 Kč

26,84 Kč

Benzín automobilový 95 oct. Natural (bezolovnatý)

28,59 Kč 26,72 Kč 24,59 Kč

24,36 Kč

27,23 Kč

Benzín automobilový 98 oct. Super Plus (bezolovnatý)

32,23 Kč 31,95 Kč 28,59 Kč

27,20 Kč

30,75 Kč

Motorová nafta

27,93 Kč 24,98 Kč 21,70 Kč 21,62 Kč 23,96 Kč

Bionafta

27,45 Kč 22,71 Kč 17,91 Kč

17,58 Kč

20,55 KčVýpočet celkové náhrady za ujetý kilometr

[(Průměrná spotřeba – dle TP   X   cena PHM za 1 litr) /  100] + základní náhradahome     top                                                                            created by LIVEX