Software k objednání

Jako prodejce si Vám dovolujeme nabídnout produkty společnosti STORMWARE s.r.o.:

nabídku tvoří ekonomický, právní a jazykový software - ekonomický systém POHODA, daňový software TAX, kniha jízd GLX, domácí účetnictví FILIP, právní systém WINLEX a slovníky PRODICT.

K dispozici je několik obsahově a cenově odlišných variant programů. S výběrem vhodného produktu Vám rád poradím a proto mne kontaktujte na e-mailové adrese info@janes.cz nebo v pracovní dny od 8 do 16 hodin na telefonním čísle 606 266 388.

Pokud byste se rozhodli objednat výše zmíněný software u nás, tak Vám v případě zájmu zajistíme:

 • POHODA Start bezplatná varianta která umožňuje plnohodnotné účtování, pokud nepřekročíte povolený počet záznamů.
 • pomoc při instalaci (ověření konfigurace počítače z hlediska systémových požadavků pro lokální i síťovou instalaci a případná doporučení v případě nedostatků, instalaci ekonomického systému POHODA a základní ověření funkčnosti produktu po instalaci, …)
 • pomoc při optimálním nastavení (globální nastavení, zavedení uživatelských práv a uživatelské nastavení, nastavení počátečních stavů, přípravu účtového rozvrhu a předkontací, nastavení skladů, zavedení skladů, zavedení zaměstnanců, …)
 • pomoc při převodu a zálohování databází (při přechodu z jiného účetního programu, provedení záloh a kontrolní načtení záloh, …)
 • účetní služby

 

Ekonomický systém Pohoda

 

obsahuje

 • podvojné účetnictví (účetní deník, pokladna, banka, interní doklady, daně, saldo, finanční analýza)
 • daňová evidence (peněžní deník, pokladna, banka, přiznání DPH, podklady pro DzP) 
 • homebanking (tvorba příkazů, zaúčtování výpisů)
 • cizí měny (podpora eura, kurzové lístky, cizojazyčné sestavy)
 • objednávky (nabídky, vydané a přijaté objednávky)
 • fakturace (vydané a přijaté faktury, zálohové faktury, příkazy k úhradě)
 • adresář (správa obchodních kontaktů, komunikační funkce, organizace dokumentů) 
 • poštovní sestavy (poukázky, průvodky, obálky, štítky)
 • majetek (dlouhodobý, leasingový, drobný majetek)
 • kniha jízd (vozidla, jízdy)
 • mzdy (personalistika, mzdy do 25 zaměstnanců)
 • sklady (zásoby, příjemky, výdejky, prodejky, převodky, výroba, výrobní čísla, inventura)
 • internetové obchody
 • podpora pokladního hardware, čárových kódů a mobilní fakturace

K ekonomickému systému POHODA je k dispozici řada užitečných doplňků

 • REPORT Designer - komfortní editor tiskových sestav
 • POHODA Intrastat – rozšíření o podporu výkazů pro Intrastat
 • POHODA PZD umožňuje sehrávání dat z účetnictví firemních poboček nebo klientů účetních firem
 • POHODA M25 doplňuje mzdy ekonomického systému POHODA o zpracování mzdové evidence pro velké organizace
 • POHODA SKA doplňuje podvojné účetnictví ekonomického systému POHODA o účtování pořízení a úbytku zásob způsobem A
 • POHODA KASA je doplňkový program pro rychlý maloobchodní prodej prostřednictvím počítače

 

Daňová přiznání TAX

Daňová přiznání

 • daň z příjmů právnických osob (DPPO za 2004 až 2002 )
 • daň z příjmů fyzických osob typ B (DPFOB 2004 až 2001)
 • daň z příjmů fyzických osob typ A (DPFOA za 2004 až 2001 )
 • daň z přidané hodnoty (DPH za 2005 až 2002)
 • daň silniční (DS za 2005 až 2001)
 • daň dědická (DD vzor č. 6)
 • daň darovací (DR vzor č. 7)
 • daň z převodu nemovitostí (DPN vzor č.8)
 • daň z nemovitostí (DN za 2005 až 2003)
 

Další agendy

 • adresář poplatníků
 • přístupová práva
 • finanční úřady
 • zdravotní pojišťovny
 • správy sociálního zabezpečení
 • pohledávky, závazky
 • příkazy k úhradě
 • homebanking
 • vozidla

Kniha jízd GLX

Obsahuje agendy

 • Tuzemské cestovní příkazy
 • Zahraniční cestovní příkazy
 • Kniha jízd (s nadstandardními funkcemi)
 • Automapa České republiky
 • Vozidla (servisní kniha, pauzy)
 • Čerpání PHM (včetně importu z karet CCS)
 • Pracovníci
 • Nastavení programu (globální, uživatelské)

Domácí účetnictví FILIP

Obsahuje

 • Domácnost (osobní centrála, adresář, kalendář, úkoly, zápisník)
 • Účetnictví (peněžní deník, pohledávky, závazky, příkazy k úhradě, objednávky, kniha jízd)
 • Finance (peníze v hotovosti, bankovní účty, kreditní karty, dlouhodobé vklady, portfolia, cenné papíry, kursy cenných papírů)
 • Majetek (nemovitosti, vozidla, movitý majetek, katalogy sbírek)
 • Energie (sazby energií, elektřina, voda, plyn, pohonné hmoty)

Právní systém WINLEX

Obsahuje

 • 1750 úplných textů předpisů
 • 1000 komentářů a judikátů
 • 81 tematických oblastí
 • 27 vzorů obchodních smluv
 • 30000 hypertextových odkazů

Vyhledávat lze podle

 • typu právní normy (zákon, nařízení vlády, vyhláška, pokyn MF...)
 • právní oblasti (např. Daně z příjmů - …)
 • právního oboru (daňová soustava, obchodní zákoník, občanský soudní řád, pracovní právo)
 • klíčového slova či slovního spojení (fulltextové vyhledávání)
 • názvu předpisu nebo jeho číselného označení (tuto funkci lze využít i k vyhledávání předpisů, které byly danou právní normou novelizovány)

Překladové slovníky PRODICT

Přednosti

 • kvalitní slovníky (přepis výslovnosti, slovní spojení a fráze, gramatické informace)
 • fulltextové vyhledávání
 • automatické rozpoznání jazyka
 • překlad ze souboru nebo ze schránky
 • uživatelské slovníky
 • výukový režim
 • zkoušení slovíček


Výrobcem ekonomického systému POHODA je společnost STORMWARE s.r.o.
POHODA je licencovaná ochranná známka STORMWARE s.r.o.

Publikováno se souhlasem společnosti STORMWARE s.r.o.
 


home     top                                                                            created by LIVEX